Direct marketing

Co to jest direct marketing?

Direct marketing to tzw. marketing bezpośredni, którego zadaniem jest szybkie zidentyfikowanie potencjalnych klientów wybranych produktów/usług i dobranie odpowiedniej ich promocji. Jest coraz częściej wykorzystywany przez banki, firmy i przemysł detaliczny. Direct marketing ma dwa zasadnicze cele – szybkie dotarcie do klienta,zdobycie jego zaufania oraz utrzymanie z nim kontaktu.

Zalety marketing bezpośredniego:

  • pozyskanie klientów niskim kosztem nakładów,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy,
  • szybkie i bezpośrednie dotarcie do grupy docelowej,
  • zaprezentowanie najkorzystniejszych rozwiązań klientowi, dopasowanych do jego indywidualnych potrzeb.

Najpopularniejsze formy marketingu bezpośredniego to: telemarketing, sprzedaż wysyłkowa, mailing, telewizja i Internet.