ROAS

Co to jest ROAS?

Wskaźnik ROAS to docelowy zwrot z nakładów za reklamę. Jeśli prowadzisz kampanię reklamową w Google Ads, możesz zobaczyć, jaki przychód generujesz za każdą złotówkę wydaną na kampanie. Mierzenie zwrotu z wydatków na reklamę pozwala uzyskać wgląd w skuteczność kampanii i zoptymalizować je na podstawie przychodów.

Docelowy ROAS ustawia stawki automatycznie, czyli tak, by wartość konwersji przy docelowym zwrocie z nakładów na reklamę była jak najwyższa. Niektóre konwersje mogą przynieść zwrot wyższy lub niższy od docelowego.

ROAS wyraża się wzorem:

przychody z kampanii / koszty kampanii x 100%

Przykład:
ROAS w wysokości 500% oznacza, że każda złotówka przychodu wymagała wydania 20 groszy na ten kanał ruchu.