Wskaźnik ROI

Czym jest Wskaźnik ROI?

Wskaźnik ROI (ang. Return On Investment) to wskaźnik rentowności inwestycji. Pomaga on mierzyć efektywność działania firmy. Wskaźnik ten najczęściej stosowany jest przy obliczaniu zwrotu z inwestycji z płatnych reklam w wyszukiwarce internetowej.
W jaki sposób obliczyć wskaźnik ROI?

ROI wyraża się wzorem:

przychody – koszty sprzedanych towarów) / koszty sprzedanych towarów x 100%.

Jeśli prowadzimy kampanię reklamową, wskaźnik ROI pozwoli nam określić skuteczność naszej kampanii. Dowiemy się, czy kampania przynosi naszej firmie zysk, czy nie. Mówiąc wprost, dzięki ROI sprawdzimy, czy kampania jest rentowna.